MSJ

Modlitwa do Świętego Józefa

Święty Józefie
Głowo i Opiekunie Najświętszej Rodziny, Prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana
oraz znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. Bądź Piastunem mej duszy
i czuwaj nad moją rodziną jak strzegłeś Dzieciątka Jezus.
Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi
przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę.
Amen